ProtonVPN 2.3.2

ProtonVPN 2.3.2

ProtonVPN AG – 19,3MB – Shareware – Android Windows
ProtonVPN là một ứng dụng khách cho một dịch vụ VPN miễn phí cho phép chúng tôi ẩn vị trí của mình và vượt qua các chặn địa lý. Đằng sau ProtonVPN là cùng một tập đoàn Thụy Sĩ phát triển ProtonMail, một dịch vụ email an toàn.

Tổng quan

ProtonVPN là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi ProtonVPN AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.508 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ProtonVPN là 3.1.1, phát hành vào ngày 08/09/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/10/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 3.1.1, được sử dụng bởi 19 % trong tất cả các cài đặt.

ProtonVPN đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,3MB.

ProtonVPN Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ProtonVPN!

Cài đặt

người sử dụng 1.508 UpdateStar có ProtonVPN cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ProtonVPN AG
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.